พันธมิตร

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

จังหวัดสงขลา

จังหวัดสงขลา

วิสาหกิจเพื่อสังคม บ.ประชารัฐรักสามัคคีสงขลา

สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

สมาคมโรงแรมหาดใหญ่-สงขลา

สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา

สมาคมการค้าธุรกิจยานยนต์จังหวัดสงขลา

สมาคม SME จังหวัดสงขลา

สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้

สมาพันธ์เอ็สเอ็มอีไทย จังหวัดสงขลา

บริษัท สงขลาพัฒนาเมือง จำกัด

มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ้ง)

สมาคมไทย-จีน จังหวัดสงขลา

มูลนิธิชุมชนสงขลา

ชมรมนักธุรกิจหาดใหญ่

สมาคมน้ำยางข้นไทย

ชมรมร้านทองหาดใหญ่

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

สมาคมฮากกาหาดใหญ่

สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดสงขลา

สมาคมธนาคารไทย

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.