10 อันดับ สินค้านำเข้า-ส่งออก (การค้าระหว่างประเทศ) ที่ผ่านด่านศุลกากรจังหวัดสงขลา ประจำเดือนมกราคม 2566

การค้าระหว่างประเทศ
 สินค้าส่งออก 10 อันดับแรก ที่ผ่านด่านศุลกากรจังหวัดสงขลา
(ด่านศุลกากรสงขลา, ท่าอากาศยานหาดใหญ่, ปาดังเบซาร์, สะเดา และบ้านประกอบ)
ประจำเดือนมกราคม 2566


 สินค้านำเข้า 10 อันดับแรก ที่ผ่านด่านศุลกากรจังหวัดสงขลา
(ด่านศุลกากรสงขลา, ท่าอากาศยานหาดใหญ่, ปาดังเบซาร์, สะเดา และบ้านประกอบ)
ประจำเดือนมกราคม 2566

ที่มา: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา
โดยความร่วมมือจาก กรมศุลาการกร ด่านศุลกากรสงขลา, ท่าอากาศยานหาดใหญ่, ด่านศุลกากรสะเดา, ปาดังเบซาร์ และด่านบ้านประกอบ

Previous 10 อันดับ สินค้านำเข้า-ส่งออก (การค้าชายแดน) ที่ผ่านด่านศุลกากรจังหวัดสงขลา ประจำเดือนมกราคม 2566

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.