ประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี 2564 ณ โรงแรมบุรี ศรีภู บูติค โฮเต็ล หาดใหญ่ จ.สงขลา

วันที่ 19 มีนาคม 2564 หอการค้าจังหวัดสงขลา จัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี 2564 ณ โรงแรมบุรี ศรีภู บูติค โฮเต็ล หาดใหญ่ ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ( นายวงศกร นุ่นชูคันธ์) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง "นโยบายของภาครัฐ ในการทำงานกับภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดสงขลาอย่างยั่งยืน"
การประชุมในครั้งนี้ มีวาระสำคัญ คือ วาระการเลือกตั้งคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา ปีบริหาร 2564 - 2565 (สมัย 19) ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านพาณิชย์จังหวัดสงขลา (น.ส. ฉัตร์สุดา ชุมแสง) ร่วมเป็นสักขีพยานในการเลือกตั้งฯ โดยนายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล เป็นผู้เสนอรายชื่อคณะกรรมการหอการค้าปี บริหาร 2564 - 2565 จำนวน 42 ท่าน และมีมติรับรองจากที่ประชุมฯ
ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นการประชุมฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการรับเลือกตั้ง เพื่อเลือกตั้งประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ซึ่ง นายธนวัตน์ พูนศิลป์ ได้รับคะแนนโหวตจากคณะกรรมการฯ ดำรงตำแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาท่านต่อไป
 • line 24440803797446

  line 24440803797446

 • line 24439925385050

  line 24439925385050

 • line 24440268905988

  line 24440268905988

 • line 24439237052759

  line 24439237052759

 • line 24437560689218

  line 24437560689218

 • line 24438297985832

  line 24438297985832

 • line 24438821822342

  line 24438821822342

 • line 24436474031822

  line 24436474031822

 • line 24436781700989

  line 24436781700989

 • line 24436058548020

  line 24436058548020

 • line 24435564711198

  line 24435564711198

 • line 24434228807188

  line 24434228807188

 • line 24432903694480

  line 24432903694480

 • line 24433336147188

  line 24433336147188

 • line 24435042999323

  line 24435042999323

 • line 24433680844844

  line 24433680844844

 • line 24432196656407

  line 24432196656407

 • line 24431571202241

  line 24431571202241

Language preference

Album info

Popular tags

Random image

Language preference